10 senyals d’alerta sobre la demència

Tots en algun moment de la nostra vida estem més despistats i se’ns obliden les coses. No obstant, a mesura que ens fem grans, el nostre risc de patir una demència incrementa, essent en edats avançades una malaltia molt present. 

Sovint, quan tenim persones grans a la família o ens fem grans, pot aparèixer la por a patir aquesta malaltia, especialment quan veiem que les nostres facultats no són les que eren,  i a vegades no sabem si el que ens està passant entra dins la normalitat de fer-se gran.

És per aquest motiu que exposem 10 senyals d’alerta que justificarien anar al metge.

Senyals d’alerta que podrien ser indicadors de demència:

  1. Canvis de memòria que afecten la vida quotidiana: És a dir, tenen dificultats per aprendre i retenir nova informació. Necessiten ajuda per fer coses que abans feia sol. En el dia a dia ho podem notar en que no recorden converses que acabem de tenir, es tornen repetitius en les preguntes que fan o els temes de què parlen, o no recorden les cites o esdeveniments importants amb metges o familiars.
  2. Dificultat per planificar o resoldre problemes: es pot notar que no són capaços d’organitzar-se per anar a un lloc seguint una ruta lògica. No poden seguir els passos d’una tasca, com ara una recepta, o no són capaços de portar els comptes familiars. Els costa concentrar-se i van més lents a prendre decisions.
  3. Dificultat per desenvolupar tasques habituals a la casa, al treball o durant el temps lliure: Els costa organitzar-se i portar la casa com abans, poden tenir problemes per arribar a un lloc on han anat sempre, o no saben seguir els procediments a la feina.
  4. Desorientació en temps i en espai: no saben la data, el dia de la setmana, el més o any en què estem.  A vegades no saben on són o com han arribat al lloc on són. Tenen problemes per conduir, trobar el lloc d’aparcament del cotxe, o es perden al carrer fins i tot en llocs familiars.
  5. Dificultats per comprendre imatges visuals i relacionar objectes amb l’entorn: els pot costar més llegir. No calculen bé les distàncies o els costa distingir objectes quan estan apilats en un espai.
  6. Problemes nous en el llenguatge oral i escrit: els costa seguir una conversa o participar-hi perquè no s’assabenten del que s’està parlant. S’obliden del que van a dir o repeteixen moltes vegades el mateix. Sovint no troben les paraules i en fan servir que no toquen, o donen voltes per arribar a allò que ens volen dir.
  7. Col·locar objectes fora del lloc habitual i ser incapaços de recuperar-los: Perden coses com ara el comandament de la TV, les claus o els diners. No són capaços de recordar els passos que han seguit. Sovint culpen als altres del que ha passat i fins i tot poden acusar-los de robar. 
  8. Disminució o falta de raonament a l’hora de prendre decisions: no controlen el valor dels diners i a vegades paguen molt més del que costa a qui els hi ven. No segueixen normes socials que abans sí que seguien.
  9. Pèrdua d’iniciativa a l’hora de prendre part en el treball o activitats socials: Tendeixen a no voler fer les coses que abans sí que feien, no queden amb amics, deixen de tenir aficions etc.
  10. Canvis en d’humor o en la personalitat: S’accentua o pot canviar la manera de ser, tornar-se més passius i deixar de fer coses, oblidar els hàbits higiènics o no tenir cura d’ells mateixos. Tornar-se desconfiats o irritables, estar més deprimits o neguitosos, agafar pors. En alguns casos poden tenir comportaments fora de lloc.

És important que sigui un metge qui ens vegi i que no traiem conclusions precipitades, ja que moltes vegades els símptomes que exposem poden ser conseqüència d’altres malalties que no són una demència i que el metge sabrà destriar.