Els nostres serveis a domicili

A més a més del servei residencial i el servei de centre de dia, la nostra residència ofereix el servei d’atenció al domicili (Gent gran a casa) i el servei de Berguedà d’Ajudes Tècniques

Amb l’objectiu de facilitar que la gent gran amb dependència pugui continuar vivint en el seu entorn i, alhora, donar suport als cuidadors, des de l’any 2002 oferim el servei: Gent Gran a Casa.

En l’actualitat i en conveni amb els serveis socials dels ajuntaments de Berga, Gironella, Gósol, Saldes i Vallcebre, així com amb el Consell Comarcal, proporcionem serveis d’atenció domiciliària.

Aquest servei s’adreça a la persona gran amb problemes de dependència per a les activitats bàsiques de la vida diària (AVD) i per a les activitats instrumentals de la vida diària (AVDI). Es concreta en neteges, àpats a domicili, atencions personals, cobertura de les absències dels treballadors familiars (cadascun en el nivell que necessiti).

Conjuntament amb el Consell Comarcal, hem desenvolupat i gestionem el projecte Berguedà Ajudes Tècniques.

En el marc del servei Gent gran a casa i amb l’objectiu de millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones amb manca d’autonomia i de les seves famílies. Aquest inclou:

  • Un servei de valoració, orientació i informació als usuaris i les seves famílies i la instrucció en el funcionament dels ajuts per mitjà d’una Terapeuta Ocupacional.
  • Cessió del material adequat (grues, llits articulats elèctrics, matalassos antiescares, seient de banyera, cadira de dutxa…, així com el manteniment i les reparacions.

Què és?
És un servei que pretén que les persones amb falta d’autonomia segueixin en el seu domicili, en condicions de confort, i a la vegada s’alleugereixi el treball de la persona que cuida.

Qui pot demanar el servei?
Les persones amb falta d’autonomia per desenvolupar les activitats de la vida diària.

Què ofereix el servei?
Valoració, informació i orientació a càrrec d’un terapeuta ocupacional.
Cessió del material adequat (grues, llits articulats elèctrics, matalassos antiescares, seient de bandera, cadira dutxa, etc.).

On es pot demanar?
Podeu anar a l’Ajuntament i demanar per la treballadora social o podeu anar a l’ambulatori i parlar amb infermeria o treball social.