Equip humà

 

L’equip humà està organitzat per àrees funcionals, cadascuna d’elles tenen unes funcions. El personal de cada una de les àrees és el responsable de dur a terme aquestes funcions. Les àrees són:

  • Atencions personals bàsiques
  • Relacions socials, animació i estimulació
  • Atenció a la salut,Serveis generals, inclou manteniment, administració, cuina, neteja i bugaderia

Àrea d’atencions personals bàsiques

Aquesta està formada pel personal cuidador, el seu objectiu bàsicament és ajudar al residents a realitzar les activitats de la vida diària.

El respecte a l’autonomia dels residents, és el referent bàsic d’aquests professionals, l’ajuda comença en el punt en que la persona no pugui fer-ho: “no fer res en el seu lloc, només fer el que ells no poden fer”.

Les diferents tasques diàries de la relació d’ajuda que s’estableixen entre el cuidador i el resident es fan buscant l’eficiència (mínim temps), però sense oblidar la flexibilitat necessària, en els casos que faci falta, per respectar el ritme i les possibilitats del resident.

Cada una d’elles tenen assignada la responsabilitat d’uns residents, són la seva cuidadora de referència, el nombre de residents que cuiden és diferent segons el grau de dependència.

Qualsevol canvi significatiu en les tasques d’ajuda o les incidències del dia les registren en el programa informàtic.

Cada professional disposa d’un espai de temps per donar suport a les activitats lúdiques dels residents, els anomenem “espais d’esbarjo”. En aquest espai les cuidadores realitzen suport per a activitats de costura, ganxet, pintura.

També s’inclouen en aquest espais els tallers per a persones amb dèficit cognitiu, en aquest hi ha la part en que  destrien objectes, corden i descorden botons, fan soroll amb estris musicals, i els tallers sensorials, en que s’estimulen els sentits. Aquests tallers estan coordinats i realitzats sota la supervisió de l’educadora social i la terapeuta ocupacional.

Els horaris del personal cuidador, estan definits en funció de les carregues de treball, disposem de la mateixa plantilla en caps de setmana i festius.

 

Àrea d’integració i suport personal, familiar i social

Aquesta àrea, que cobreixen la treballadora social, la terapeuta i l’educadora,  col·laboren en el fet que la Residència sigui un lloc de vida amb projectes de futur.

Inclou les actuacions adreçades al suport personal, familiar i social i a fomentar la interrelació amb familiars i amics.

L’horari de visites és lliure, les famílies i els amics són benvinguts, cal solament respectar el descans del resident.

El mètode de treball de l’educadora i la terapeuta és mitjançant un programa de psicoestimulació integral.

L’exploració neuropsicològica portada a terme pel psicòleg permet dissenyar el programa específic individualitzat de psicoestimulació d’aquelles funcions cognitives que presenten algun dèficit o es troben preservades.

Per a determinar el grau de deteriorament cognitiu i poder elaborar els exercicis que formen el Programa, s’utilitza la Global Deterioration Scale (GDS), ja que abans de plantejar qualsevol tasca d’estimulació cognitiva, s’ha de conèixer tant com sigui possible quines són les funcions cognitives que es mantenen i el grau de conservació.

En el programa, es treballen les funcions cognitives : pràxies, càlcul llenguatge, gnòsies i memòria, per mitjà d’exercicis individuals i/o grupals, adequats als diferents nivells.

L’Educadora i la Terapeuta realitzen activitats d’estimulació durant el matí i a la tarda, en grups distribuïts en funció del GDS.

En aquest programa també es contempla l’àrea lúdicorecreativa, les activitats portades a terme les desglossarem en:

  • Celebració de festes populars, a la Residència, com a qualsevol casa, celebrem totes les festes
  • Col·laboracions externes, des de que vàrem obrir la Residència, hem volgut i hem treballat per que fos un espai obert, integrat en el poble, en l’entorn, i hem potenciat que qualsevol entitat vingués a oferir-nos, la seva visita, les seves cançons, és a dir, la seva companyia. De les activitats en fem seguiment, avaluant l’evolució i registrant-ne la participació dels residents.

La treballadora social, la terapeuta i l’educadora, realitzen la seva jornada laboral de dilluns a divendres, i en horaris adequats a les necessitats del residents.

 

Àrea d’atenció a la salut

L’objectiu d’aquesta àrea és prevenir les malalties i incapacitats, mantenir les capacitats que tenen i procurar que recobrin les perdudes. Aquesta inclou, les infermeres, la fisioterapeuta, el psicòleg i el metge.

Els residents del Centre de Dia, segueixen tenint el seu metge de capçalera, els d’acolliment residencial disposen del metge de capçalera que es desplaça al centre setmanalment i realitza les visites prèviament concertades per la infermera.

És realitzen els controls periòdics, de persones amb patologies cròniques, d’acord amb els protocols d’Atenció Primària.

La fisioterapeuta mitjançant tècniques de potenciació muscular, mobilització i coordinació, aplica el tractament adequat, per reeducar les transferències, la coordinació i l’equilibri, recuperar la funció útil i tractar el dolor articular.

El Psicòleg atén individualment als residents que ho necessiten, realitza les valoracions cognitives, també és un suport per els altres membres de l’equip.

Les infermeres donen cobertura matí i tarda, de dilluns a divendres, els caps de setmana i festius de manera alterna cobreixen en presencia física els matins.

La fisioterapeuta, realitza la seva jornada laboral de dilluns a divendres.

El psicòleg realitza la seva jornada laboral els dilluns tarda i dimecres al mati.

El metge d’Atenció Primària realitza les visites concertades els divendres al matí.

 

Àrea de serveis generals

Aquesta comprèn recepció – administració, neteja, manteniment de les instal·lacions,   bugaderia i repàs de la roba dels residents, allotjament i manutenció.

 

Recepció

La recepció, porta d’entrada de la Residència roman oberta de 9h a 14h i de 15h a 18h, la resta d’hores l’accés és per la porta de serveis, situada a la planta semisoterrani.

La professional de recepció, realitza la facturació, la coordinació del programa Berguedà Ajudes Tècniques i dóna suport en la planificació dels serveis a domicili.

 

Neteja

La neteja de les dependències de la Residència, objectiu bàsic, la realitza una empresa externa. Disposen de protocols de neteja consensuats amb la direcció del centre. Aquets professionals també fan els llits cada matí.

 

Bugaderia i cura de la roba:

El servei de bugaderia pel que fa a l’aixovar del centre és extern, la roba personal la renten i planxen en el propi centre, els professionals de l’empresa de neteja. La roba personal dels residents es renta i distribueix diàriament.

Els canvis de roba dels residents, així com la de llit i tovalles i tovallons, està protocol·litzat en el circuit de bugaderia. Disposem d’una persona, que de manera voluntària, ens cus i repassa la roba dels residents que els hi fa falta.

 

Cuina i alimentació:

Es serveixen quatre àpats al dia, esmorzar, dinar, berenar i sopar, els residents que ho necessiten els hi servim ressopó o beguda a primera hora de la nit. Disposem de menús terapèutics.

Els residents que no han de fer dieta terapèutica, poden escollir entre dos menús en els àpats principals. Hi ha dos torns de menjador, un primer per els residents que els hi cal ajuda i/o supervisió i un segon torn per els autònoms. L’horari dels àpats és el següent:

 

  • Esmorzar: 8.30h a 10h
  • Dinar: 13h a 14.30h
  • Berenar: 16h a 17h
  • Sopar: 19h a 20.30hEs permet un marge de flexibilitat a l’hora d’entrar al menjador. En cas de ser necessari, es serveixen els àpats a l’habitació.Els residents poden convidar amics i familiars a dinar comunicant-ho amb antelació i pagant el preu  de l’àpat.

Disposem de protocol per les pautes d’hidratació complementaria, en forma de gelatines i dels suplements protètics que administrem.

El servei de cuina és extern, inclou servei de cambreres,  l’empresa que ens serveix els àpats garanteix les pràctiques correctes d’higiene i manipulació dels aliments, així com els menús terapèutics.