Links d’interès

En aquest apartat trobareu links sobre varis temes que us poden ser d’interès.

Salut:

  • Hospital Sant Bernabé: pàgina web de l’Hospital Sant Bernabé de Berga:  www.hcsb.info
  • Cat Salut: pàgina web del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: Cat Salut
  • Infermera Virtual. Pàgina d’informació sobre temes de salut: Infermera Virtual
  • Gent gran segura i saludable. Vídeo amb recomanacions Vídeo
  • Registre de voluntats anticipades. Informació i registre

Dependència:

Incapacitació i tutela:

  • Gencat. Informació: Incapacitació i tutela
  • Guia en la protecció i suport a l’exercici de la capacitat. Més enllà de la incapacitació. Guia

Associacions: