Sobre nosaltres

La Residència i Centre de dia Sant Bernabé som un centre concertat amb la Generalitat, i també disposem de places privades. Tenim capacitat per 64 places d’acolliment residencial i 20 d’acolliment diürn.

El nostre centre és un espai obert que potencia que les famílies i entitats de Berga i comarca hi puguin participar en el dia a dia, per enfortir la xarxa de relacions dels nostres residents i usuaris.

Els residents tenen el dret i la llibertat de decidir sobre la seva vida, de valer-se per ells mateixos mentre conservin les seves capacitats.

L’horari de les visites és lliure, les famílies i els amics sempre són benvinguts. Només cal respectar les hores de descans.

El servei diürn de Centre de dia permet que la persona gran pugui continuar vivint al seu domicili amb els seus familiars, però que pugui participar de totes les activitats del nostre centre durant el dia. És una bona manera de tenir cura dels usuaris i de donar suport als seus familiars.

El Centre de dia està integrat en els espais assistencials i en el programa funcional d’activitats i de la residència, i els seus  usuaris disposen dels mateixos serveis que els residents.

L’horari és ampli, flexible i adaptat a les necessitats de la persona i la família: de les 9 del matí fins les 9 del vespre, diàriament.